تبلیغات
اکرام و احترام - اخلاق در مدرسه ادب و احترام در محیط مدرسه

دستان توانمند

گرامی ترین حَسَب، اخلاق نیکو است.» حسب انسان را اخلاق او تعیین می کند و گرامی ترین نژاد، نسب، حسب و هویت انسان «حسن خلق» اوست که همواره او را همراهی می کند.
آنچه می بایست در مدارس کشور ما صورت پذیرد ،ایجاد روحیه و فرهنگ تعامل پذیری با یکدیگر و تحمل افکار و اعتقادات دیگران است. در صورتی که دانش آموزان ،معلمین و حتی اولیاء بتوانند این فرهنگ را در دانش آموزان و در محیط آموزشی نهادینه سازند،در آینده افرادی انتقاد پذیر و با روحیه تعامل بیشتر و ارتجاع پذیر خواهیم داشت. در سال تحصیلی اخیر همانگونه که واقفیم رئیس جمهور محترم پرسش مهر را طوری عنوان کرد که به بررسی این موضوع پرداخته شود. با توجه به وضعیت دنیای کنونی در کشور ما می بایست دانش آموزانی تربیت شود که در دنیای آینده بتوانند ارتباط کامل و دقیقی با دنیای پیرامون برقرار سازند. چرا که آنان دولتمردان آینده کشور هستند و آینده کشور به دست آن هاست. در صورتی که بتوانند از روحیه تعامل و احترام به یکدیگر برخوردار شوند از آینده مطمئنی در کشور برخوردار خواهیم بود.

بایگانی

نویسندگان

پیوندها

جشنواره نوجوان خوارزمی

آمار بازدید

  • بازدید کل:

  • بازدید امروز:

  • بازدید دیروز:

  • بازدید ماه قبل:

  • بازدید این ماه:

  • تعداد مطالب:1

  • نویسندگان:

اخلاق در مدرسه ادب و احترام در محیط مدرسه

دیدگاهی که غیرمداخله گراست معتقد است که دانش آموزان در زنگ تفریح باید کاملاً آزاد باشند تا بتوانند به فعالیت ها و بازی های مورد علاقه خود بپردازند. دنباله روی از این دیدگاه نیز ممکن است در مواردی به رشد فرهنگ ضد مدرسه منجر شود. استفاده از آزادی منجر می شود که این امر اثر مخربی به خصوص بر یادگیری دانش آموزان داشته باشد.

درسال های اخیر در بسیاری ازکشورهای پیشرفته نوآوری هایی درجهت بهبود رفتار در کلاس و حیاط مدرسه انجام شده و روش های جدید برای مدیریت زنگ تفریح به خوبی درجهت کاهش رفتار اختلال زا مورد استفاده قرار می گیرد که به برخی از آن ها اشاره می شود. 

Image result for ‫اخلاق در مدرسه‬‎

دیدگاهی که غیرمداخله گراست معتقد است که دانش آموزان در زنگ تفریح باید کاملاً آزاد باشند تا بتوانند به فعالیت ها و بازی های مورد علاقه خود بپردازند. دنباله روی از این دیدگاه نیز ممکن است در مواردی به رشد فرهنگ ضد مدرسه منجر شود. استفاده از آزادی منجر می شود که این امر اثر مخربی به خصوص بر یادگیری دانش آموزان داشته باشد.

درسال های اخیر در بسیاری ازکشورهای پیشرفته نوآوری هایی درجهت بهبود رفتار در کلاس و حیاط مدرسه انجام شده و روش های جدید برای مدیریت زنگ تفریح به خوبی درجهت کاهش رفتار اختلال زا مورد استفاده قرار می گیرد که به برخی از آن ها اشاره می شود. 

1- بهبود رفتار در سطح سازمان، کلاس و درس
2- بهبود رفتار در دانش آموزان از طریق جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه بازی
3- بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان
4- بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه

براساس نظر واتکینس د رهر مدرسه سطوح مختلفی وجود دارد که شامل:
الف - سطح سازمان 
ب - سطح کلاس
ج - سطح فردی

با توجه به این که در سطح الگوهای رفتاری خاصی بروز می کند، مدیریت رفتار دانش آموزان در هر یک ازسطوح شناخت کافی و روش های تربیتی خاصی را می طلبد. برای بهبود رفتار دانش آموزان در زنگ تفریح لازم است در هر یک از سطوح اقدامات تربیتی خاصی صورت گیرد. به عبارت دیگر بدون توجه به این که در کلاس و در کل مدرسه چه می گذرد و چه الگوی رفتاری در آنجا حاکم است نمی توان انتظار داشت که دانش آموزان رفتار متعادل و شایسته ای درزنگ تفریح ازخود نشان دهند. از طرفی لازمه بهبود رفتار در هر یک ازسطوح مشارکت کامل دانش آموزان و ایجاد جو و محیطی دوستانه برای بحث و گفتگو در مورد رفتار قابل پذیرش و غیرقابل پذیرش و تصمیم گیری در زمینه مقررات کلاس و مدرسه یا تعدیل و اصلاح آن است.
خلاصه برخی از اصول حاکم بر سطوح مختلف سازمان مدرسه، کلاس و فرد براساس نظر محقق فوق به شرح زیر می باشد.
الف- بهبود رفتار در سطح سازمان
تا سازمان مدرسه و محیطی که در آن رفتار نامطلوب بروز می کند مورد ارزیابی و اصلاح قرار نگیرد ارائه راه حل های مختلف برای مسایل انضباطی دانش آموزان چاره ساز نخواهد بود.
ازویژگی های مهم سطح سازمانی چگونگی رفتار معلم ها و میزان همکاری آنان با یکدیگر است. در مدرسه هایی که فرهنگ مشارکتی وجود داشته باشد برای کمک به بهبود رفتار یک یا گروهی از دانش آموزان مبادله اطلاعات و همکاری معلم ها صورت می گیرد که این امر تا حدود زیادی می تواند به شناخت و حل مشکل کمک نماید. و در حالی که در مدرسه هایی که معلم ها در انزوا کار می کنند مشکل رفتاری دانش آموزان به صورت یک مسئله بغرنج و تنبیه دانش آموزان خاطی به عنوان تنها راه حل مورد توجه قرار می گیرد.
بهبود رفتار در سطح سازمان را می توان با ایجاد فرصت هایی برای ارزیابی مدیریت کلاس ها، روش های تدریس، مقررات مدرسه، الگوی رهبری، نظام حمایت از کارکنان و چگونگی ارتباطات فراهم آورد و در صورت لزوم هر یک از موارد فوق را مورد تجدید نظر و اصلاح قرارداد.
ب- بهبود رفتار در سطح کلاس
از عوامل دیگری که می تواند بر رفتار معلم و شاگرد تاثیر گذارد، شرایط کلاس می باشد.
سازمان دادن و هدایت فعالیت دانش آموزان و تسلط بر وقایع پیش بینی نشده در کلاس نیازمند مهارت قابل توجه معلم است. و چگونگی مهارت معلم در مدیریت کلاس می تواند از عوامل بروز یا پیشگیری مشکلات رفتاری باشد. همان طور که مشخص است پاسخ های واکنشی به هنگام بروز مسایل انظباطی کافی نیست بلکه مهم برنامه ریزی قبلی و انجام اقدامات لازم برای پیشگیری ازمسائل است.
واتکینس مهارت اصلی معلم را برقراری یک نظام فعالیت در کلاس می داند. منظور فعالیت هایی است که در یک نظام وحدت یافته باشند. این محقق براین اعتقاد است که اگر در کلاس نظام فعالیت جریان نداشته باشد انظباط حاکم نخواهدشد.
نظام فعالیت های کلاس شامل:
تعیین اهداف، تعیین تکلیف، توجه به ارتباطات، در نظر گرفتن زمان برای هر فعالیت و در اختیار گذاردن منابع مناسب برای آن فعالیت است که برای هر یک از موارد فوق باید قبلاً برنامه ریزی گردد.
از اقدامات دیگری که می تواند درکاهش رفتار نامناسب کلاس موثر باشد مشارکت دانش آموزان در تنظیم مقررات کلاس و تقویت مهارت های ارتباطی آنان به خصوص آموزش رفتار ارتباطی مناسب با همکاران است.
ج- بهبود رفتار در سطح فرد
هر دانش آموز به علت شرایط ویژه خود دارای الگوی رفتاری خاص می باشد لذا هرگز نمی توان دستورالعمل ساده ای برای پاسخگویی به رفتارهای اخلاق نمای دانش آموزان در شرایط مختلف ارائه داد. علل بروز رفتار نامناسب دانش آموز در کلاس یا حیاط مدرسه می تواند ناشی از ترکیب دانش آموزان در کلاس و نوع ارتباطات آنان، رفتار معلم، چگونگی سازمان مدرسه و یا دلایل فردی باشد. بنابرین در مرحله اول باید تشخیص داد که مسئله در کدام قسمت است.
جمع آوری اطلاعات توسط معلمان و تهیه فهرستی که نشان دهد چه رفتاری مشکل ایجاد کرده، در چه شرایطی رفتار مورد نظر بروز می کند و در چه شرایطی امکان بروز آن محدود است. قبل از بروز رفتار چه اتفاقی می افتد سپس از وقوع آن چه پیش می آید می توان مفید باشد.
معمولاً رفتار نامناسب دانش آموزان در موقعیت های خاص بروز می کند بنابراین برای شناخت رفتار آن ها باید به محیط کلاس و نحوه مدیریت آن و مهارت های حل تعارض معلم توجه نمود.
لازم به ذکر است که تعامل تجربیات معلم ها با هم در مورد رفتار فرد یا گروه خاص و تبادل روش های موفقیت آمیز مشاهده کلاس یکدیگر و بحث و تبادل نظر در مورد جو و مدیریت کلاس می توان درشناخت بهتر رفتار اختلال زا و کاهش آن موثر واقع شود. باید دید کدام یک از معلم ها یا همکاران با جلب اعتماد و اطمینان دانش آموزان می تواند به او در جلوگیری از رفتار مورد نظر کمک کند. ممکن است معلم و دانش آموز دچار تضاد و تعارض باشند و کمک شخص سوم می تواند در رفع مشکل ارتباطی موثر واقع شود. رفتار دانش آموز همچنین ممکن است نشان دهنده مشکل شخصی و نیازمند توجه خاص باشد. به هر حال مداخله در سطح فردی لازم است که مناسب با وضعیت دانش آموز و شناخت بهبود های او باشد.
مداخله هایی که بتواند دانش آموز را از طریق راه های قابل پذیرش به هدف خود برساند ازموثرترین روش ها برای بهبود رفتار دانش آموزان باشد. به همین ترتیب تقویت مهارت های مشاور مدرسه و تعیین معلم راهنما برای دانش آموزانی که دچار اختلالات رفتاری هستند از روش های موثر کاهش رفتار ناسازگار است.
چنانچه تدابیر فوق که در حد وظایف مدرسه و معلمان است موثر واقع نشد ضروری است مدرسه به متخصصین حرفه کمک کند، وجود خدمات حمایتی در مدرسه، صحبت با اولیاء دانش آموزان، تشکیل گروه های حمایت کننده از دانش آموزان برای کمک به یکدیگر می تواند در حل مشکلات رفتاری مفید باشد.      
یکی از روش هایی که به بهبود کیفیت زنگ تفریح و تجربیات بازی دانش آموزان منجر می گردد مشارکت دانش آموزان در بازسازی حیاط و محوطه بازی می باشد.
از تحقیقاتی که توسط محققین دانشگاه شفیلد انگلستان در چارچوب مدرسه انجام شده است، بهسازی فضای بیرونی مدرسه را به عنوان روشی برای مقابله با اختلالات رفتاری انتخاب کرده بودند. این پروژه شامل طرح برای مقابله با اختلالات رفتاری در مدرسه است که مداخله در جهت تغییر فیزیکی حیاط و زمین بازی یکی از طرح حای فوق می باشد. در این طرح دانش آموزان مدارس گروه آزمایش با همکاری چندتن از دانشجویان معماری و تحت نظارت محققان پس از تشخیص نقاط ضعف و قوت حیاط و فضای بازی مدرسه به طراحی آن پرداختند. در شروع از نظر دانش آموزان نقاط مثبت حیاط مدرسه نقاطی بود که آنان با بهره گیری از خلاقیت خود و با دستکاری محیط از امکانات ضعیف آن استفاده می کردند. عناصری که به عنوان تغییرات ضروری پیشنهاد می شد نشان دهنده رشد فکری و آگاهی از انتظارات یکدیگر بود تغییرات مورد نظر دانش آموزان شامل درخت، بوفه، وسایل بالا رونده، حیوان، باغچه، طناب، زمین فوتبال، چرخ و فلک، بازی مکاره و حیاط پر ماجرا بود.
در هر یک از مدارسی که پروژه بهسازی را برای مقابله با اختلالات رفتاری دانش آموزان انتخاب کرده بودند نوع تغییرات ایجاد شده با مدارس دیگر تفاوت داشت.
در زمینه اثرات پروژه بر رفتار دانش آموزان محققان به این نتیجه رسیدند که به طور کلی مدارسی که دانش آموزان مشارکت بیشتری در طراحی و ساخت محوطه بازی داشتند نتایج تحقیق برای دستیابی به اهداف مثبت تر بود. به این معنی که رضایت دانش آموزان از زمین بازی و احساس آنان در مورد ایجاد تغییرات مطلوب در حیاط مدرسه بیش از سایر مدارس بود.
و نیز بر اساس مصاحبه با معلمان در همه مدارسی که در مداخله برای بهسازی حیاط انجام گرفت میزان دعوا و زد و خورد و شکایات دانش آموزان در زنگ تفریح قابل ملاحظه یافته بود. به همین ترتیب میزان خستگی و بی حوصلگی دانش آموزان کمتر شد و رضایت آنان از حیاط و محوطه بازی افزایش یافته بود.
از موثرترین برنامه ها آگاه سازی دانش آموزان از روش های مسالمت آمیز حل اختلافات در مدرسه و تقویت همبستگی میان دانش آموزان است.
مهمترین طرح ها در این زمینه مشارکت آمیز تعارض توسط دانش آموزان، مشاوره و جرات آموزی است. هدف این نوع مداخله ها تقویت مهارت های اساسی در دانش آموزان به خصوص توانایی گوش دادن، تقویت اعتماد به نفس و خودباوری است.
در برنامه حل مشارکت آمیز تعارض بین  دانش آموزان سنین مختلف  از طریق کارگاه های آموزشی و ارایه فعالیت های مختلف کمک می شود که به یادگیری مهارت ها و راهبرد های مناسب مسائل مربوط به دگر آزاری و سایر رفتار نامطلوب درمدرسه را به صورت گروهی و خلاق حل کنند.
همچنین تکنیک های جرات آموزی کمک می کند که دانش آموزان به جای این که با دیگران رفتاری منفعلانه یا بر عکس پرخاشگرانه داشته باشند در شرایط گوناگون با خودباوری و اعتماد به نفس رفتار کنند. در اثر این برنامه آموزشی مهارت های حل تعارض اعتماد به نفس دانش آموزان افزایش یافته و مهارت های اجتماعی آنان برای شرکت در بازی های دوست یابی تقویت می شود.
جلسات آموزش شامل تکنیک های جرات آموزی است که می تواند برای مقابله یا پیشگیری از آزار گری به کارگرفته شود. این جلسات به خصوص برای دانش آموزانی مناسب است که معمولاً مورد تمسخر یا آزار قرار می گیرند یا مهارت های اجتماعی ضعیفی دارند.
اولین روش های دیگر پیشگیرانه و مقابله با اختلالات رفتاری دانش آموزان می توان به طرح هایی در زمینه بهبود کیفیت استخدام و آموزش ضمن خدمت معلمان و برنامه های افزایش احترام متقابل و بهبود رابطه بین دانش آموزان و معلمان اشاره کرد.
از کارکرد های پنهان نقش تربیتی معلمان و مسئولان مدارس نقش الگو دهی آنان است و دانش آموزان بدون تنظیم، متوجه باشند بسیاری از رفتارهای اجتماعی نگرش ها و ارزش ها از راه تقلید و الگو گرفتن از مربیان خود کسب می کنند.
بنابرین مهمترین قدم برای بهبود رفتار در مدرسه و تقویت ارزش های اخلاقی، ارائه برنامه های مستمر، آموزش ضمن خدمت برای مدیران و معلمان در جهت تقویت مهارت های ارتباطی آنان است. اگر قرار است تسامح و سعه صدر در مدرسه تقویت شود در درجه اول باید بزرگسالان مدرسه فنون و روش های برخورد با دیگران را بیاموزند و آگاه گردند که انسان چگونه می تواند در شرایط پر مساله با دیگران بدون ترس، خشونت، نیازها و ابتکارات خود را بیان کند و در عین حال در مورد نیازها و ابتکارات دیگران نیز حساس باشد.
تحقق ارزش های انسانی در صورتی میسر است که معلمان و کارکنان مدرسه به این ارزش ها معتقد باشند و مهارت های لازم رابرای تبدیل آن ها به هدف های رفتاری کسب کرده باشند. اگر معلم ها به معیارهایی که در مدرسه ارائه می شود عمل نکنند و دانش آموزان این نمونه را در رفتار معلم ها و شاگردان بزرگتر نبینند امکان تحقق آن بسیار ضعیف است.
اگر در مدرسه روح انصاف، عدالت، اعتماد بین مسئولان مدرسه و معلمان برقرار باشد دانش آموزان عدالت، صمیمیت و احترام متقابل را یاد می گیرند. نوع دوستی و خدمت به دیگران را دانش آموزان با مشاهده کمک شاگردان بزرگتر به کوچکتر  یاد می گیرند.  نوع دوستی و تمایل خدمت به دیگران در افرادی به وجود می آید که در خانه و مدرسه برای این رفتار ارزش قائل شده باشند. 

منبع : http://akhlaghvaadab.blogfa.com

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.